Μεικτής Χρήσης

Έργο: Πειραιάς

Προ-Μελέτη: Ηλίας Γ. Μπαρμπαλιάς - Κτίρια Ειδικών Κατασκευών & Αξιοποίηση Ακινήτων

ουρανοξυστης πειραιας ουρανοξυστης πειραιας